新闻动态

联动伍六七 国漫加持 春风流行T5EVO上市

联动伍六七 国漫加持 春风流行T5EVO上市

2018年,《刺客伍六七》横空出生避世。港式无厘头的故事 ,流利炫酷的打架分镜,和袒护在怪诞情节下的温情……貌似一锅年夜湾区乱炖,末了却成绩了一颗国漫中的璀璨新星 。

云云一个集热血、弄笑 、高燃于一体的动漫IP ,今全国午以及春风流行举行了一场跨界互助,“热血集结·燃动江湖——流行T5 EVO热浪元宇宙上市发布会”在万众瞩目的期待中正式上演。

流行T5 EVO热浪化身热血座驾,与伍六七上演了一场热血联动。玄幻的热血城、热血而又中二的伍六7、扣人心悬的剧情 ,给用户带来了一场震撼人心的视听盛宴 。

作为一款专为年青人而来的“国风热血座驾” ,本次上市的流行T5 EVO热浪共推出铂金版 、钻石版、星耀版3款车型,售价别离为10.89万元、11.99万元 、13.09万元。与此同时,热浪“六重热血好礼”也燃情表态 ,以潮玩 、潮享等多项专纳福利为车主带来潮酷糊口新体验。

作为一款专为年青人而来的“国风热血座驾”,本次上市的流行T5 EVO热浪共推出铂金版、钻石版、星耀版3款车型,售价别离为10.89万元 、11.99万元、13.09万元 。与此同时 ,热浪“六重热血好礼”也燃情表态,以潮玩、潮享等多项专纳福利为车主带来潮酷糊口新体验 。

Z世代年青人布满热忱与活气,他们个性前卫 、寻求时尚、引领潮水、热爱挑战 ,用芳华热血演绎滚烫抱负,他们诠释出的芳华无畏精力,咱们愿称之为“热浪青年”。作为一款专为热浪青年而来的国风热血座驾 ,流行T5 EVO热浪用一场国漫元宇宙发布会,将热浪青年的“燃 、热血、浪”诠释患上极尽描摹。

在国漫《伍六七》中,主角伍六七开启一次次的冒险路程 ,解锁一次次的未知与奇遇 ,而这次他来到了热血城,借助进级后的魔刀千刃、热浪气力,乐成断根暗中权势 ,解救了热血城 。

在发布会故事的末端:为了暗示对于伍六七的感激,流行年夜侠将热浪赠送了伍六七,并但愿将来热浪陪着他一路热血 ,一路无畏前行。不罕用户纷纷暗示他们很喜欢这个故事的末端,很想要一台热浪 !

简直,作为一款国风热血座驾 ,热浪不仅够燃,实力也充足“硬核”。强烈热闹 、任意的“热浪黄”,低趴姿态 ,搭配凌厉盾甲引擎盖、暗夜獠牙前格栅、双瞳神面前年夜灯,热力满级 、型色兼备,尽展吞噬一切的魅惑 。云云热力满级颜兽 ,试问哪一个年青人不爱?

作为一位“刺客” ,伍六七身手灵敏 、程序壮健,而热浪亦有着追光逐影姿态,阴影追光凌厉腰线、刺客披风套色车顶、展翅腾空战斗式尾翼 ,魅动光影吸引无数量光,进场即让心率刹时掉衡。

故事中,伍六七夸赞热浪“看起来十分凶猛 ,坐上它却十分和顺”,这要患上益于流行T5 EVO热浪的“超感尊享驾舱”,王者权杖电子档杆 、御风无影空调出风口、超感NAPPA真皮座椅 ,到处潜伏撩人能量,极致细腻、至尊舒享,带给用户从身到心的沉浸 ,天然尊享不凡。

患上益于三菱1.5TD高机能策动机以及麦格纳世界十佳变速箱黄金动力组合,热浪能刹时发作出197匹马力的超强能量,百千米加快只需9.5秒 ,满血超能 ,再加之4连杆自力悬架 、37分贝深海级静音设计,带给用户驭行乾坤驾控,让用户每一一次出行都能自若掌控 。

虚拟与实际的联合 ,国风与科技的碰撞,年夜片不雅影感触感染,震撼视听体验 ,这次流行T5 EVO热浪联名国漫顶流“伍六七”创始元宇宙上市发布会,无疑给用户带来了线人一新的视听感触感染,在刹时切中他们的心的同时 ,也让他们紧紧记住了这台国漫元宇宙SUV。

亚搏手机版app下载-苹果ios版
【读音】:

2018nián ,《cì kè wǔ liù qī 》héng kōng chū shēng bì shì 。gǎng shì wú lí tóu de gù shì ,liú lì xuàn kù de dǎ jià fèn jìng ,hé tǎn hù zài guài dàn qíng jiē xià de wēn qíng ……mào sì yī guō nián yè wān qū luàn dùn ,mò le què chéng jì le yī kē guó màn zhōng de cuǐ càn xīn xīng 。

yún yún yī gè jí rè xuè 、nòng xiào 、gāo rán yú yī tǐ de dòng màn IP,jīn quán guó wǔ yǐ jí chūn fēng liú háng jǔ háng le yī chǎng kuà jiè hù zhù ,“rè xuè jí jié ·rán dòng jiāng hú ——liú háng T5 EVOrè làng yuán yǔ zhòu shàng shì fā bù huì ”zài wàn zhòng zhǔ mù de qī dài zhōng zhèng shì shàng yǎn 。

liú háng T5 EVOrè làng huà shēn rè xuè zuò jià ,yǔ wǔ liù qī shàng yǎn le yī chǎng rè xuè lián dòng 。xuán huàn de rè xuè chéng 、rè xuè ér yòu zhōng èr de wǔ liù 7、kòu rén xīn xuán de jù qíng ,gěi yòng hù dài lái le yī chǎng zhèn hàn rén xīn de shì tīng shèng yàn 。

zuò wéi yī kuǎn zhuān wéi nián qīng rén ér lái de “guó fēng rè xuè zuò jià ”,běn cì shàng shì de liú háng T5 EVOrè làng gòng tuī chū bó jīn bǎn 、zuàn shí bǎn 、xīng yào bǎn 3kuǎn chē xíng ,shòu jià bié lí wéi 10.89wàn yuán 、11.99wàn yuán 、13.09wàn yuán 。yǔ cǐ tóng shí ,rè làng “liù zhòng rè xuè hǎo lǐ ”yě rán qíng biǎo tài ,yǐ cháo wán 、cháo xiǎng děng duō xiàng zhuān nà fú lì wéi chē zhǔ dài lái cháo kù hú kǒu xīn tǐ yàn 。

zuò wéi yī kuǎn zhuān wéi nián qīng rén ér lái de “guó fēng rè xuè zuò jià ”,běn cì shàng shì de liú háng T5 EVOrè làng gòng tuī chū bó jīn bǎn 、zuàn shí bǎn 、xīng yào bǎn 3kuǎn chē xíng ,shòu jià bié lí wéi 10.89wàn yuán 、11.99wàn yuán 、13.09wàn yuán 。yǔ cǐ tóng shí ,rè làng “liù zhòng rè xuè hǎo lǐ ”yě rán qíng biǎo tài ,yǐ cháo wán 、cháo xiǎng děng duō xiàng zhuān nà fú lì wéi chē zhǔ dài lái cháo kù hú kǒu xīn tǐ yàn 。

Zshì dài nián qīng rén bù mǎn rè chén yǔ huó qì ,tā men gè xìng qián wèi 、xún qiú shí shàng 、yǐn lǐng cháo shuǐ 、rè ài tiāo zhàn ,yòng fāng huá rè xuè yǎn yì gǔn tàng bào fù ,tā men quán shì chū de fāng huá wú wèi jīng lì ,zán men yuàn chēng zhī wéi “rè làng qīng nián ”。zuò wéi yī kuǎn zhuān wéi rè làng qīng nián ér lái de guó fēng rè xuè zuò jià ,liú háng T5 EVOrè làng yòng yī chǎng guó màn yuán yǔ zhòu fā bù huì ,jiāng rè làng qīng nián de “rán 、rè xuè 、làng ”quán shì huàn shàng jí jìn miáo mó 。

zài guó màn 《wǔ liù qī 》zhōng ,zhǔ jiǎo wǔ liù qī kāi qǐ yī cì cì de mào xiǎn lù chéng ,jiě suǒ yī cì cì de wèi zhī yǔ qí yù ,ér zhè cì tā lái dào le rè xuè chéng ,jiè zhù jìn jí hòu de mó dāo qiān rèn 、rè làng qì lì ,lè chéng duàn gēn àn zhōng quán shì ,jiě jiù le rè xuè chéng 。

zài fā bù huì gù shì de mò duān :wéi le àn shì duì yú wǔ liù qī de gǎn jī ,liú háng nián yè xiá jiāng rè làng zèng sòng le wǔ liù qī ,bìng dàn yuàn jiāng lái rè làng péi zhe tā yī lù rè xuè ,yī lù wú wèi qián háng 。bú hǎn yòng hù fēn fēn àn shì tā men hěn xǐ huān zhè gè gù shì de mò duān ,hěn xiǎng yào yī tái rè làng !

jiǎn zhí ,zuò wéi yī kuǎn guó fēng rè xuè zuò jià ,rè làng bú jǐn gòu rán ,shí lì yě chōng zú “yìng hé ”。qiáng liè rè nào 、rèn yì de “rè làng huáng ”,dī pā zī tài ,dā pèi líng lì dùn jiǎ yǐn qíng gài 、àn yè liáo yá qián gé shān 、shuāng tóng shén miàn qián nián yè dēng ,rè lì mǎn jí 、xíng sè jiān bèi ,jìn zhǎn tūn shì yī qiē de mèi huò 。yún yún rè lì mǎn jí yán shòu ,shì wèn nǎ yī gè nián qīng rén bú ài ?

zuò wéi yī wèi “cì kè ”,wǔ liù qī shēn shǒu líng mǐn 、chéng xù zhuàng jiàn ,ér rè làng yì yǒu zhe zhuī guāng zhú yǐng zī tài ,yīn yǐng zhuī guāng líng lì yāo xiàn 、cì kè pī fēng tào sè chē dǐng 、zhǎn chì téng kōng zhàn dòu shì wěi yì ,mèi dòng guāng yǐng xī yǐn wú shù liàng guāng ,jìn chǎng jí ràng xīn lǜ shā shí diào héng 。

gù shì zhōng ,wǔ liù qī kuā zàn rè làng “kàn qǐ lái shí fèn xiōng měng ,zuò shàng tā què shí fèn hé shùn ”,zhè yào huàn shàng yì yú liú háng T5 EVOrè làng de “chāo gǎn zūn xiǎng jià cāng ”,wáng zhě quán zhàng diàn zǐ dàng gǎn 、yù fēng wú yǐng kōng diào chū fēng kǒu 、chāo gǎn NAPPAzhēn pí zuò yǐ ,dào chù qián fú liáo rén néng liàng ,jí zhì xì nì 、zhì zūn shū xiǎng ,dài gěi yòng hù cóng shēn dào xīn de chén jìn ,tiān rán zūn xiǎng bú fán 。

huàn shàng yì yú sān líng 1.5TDgāo jī néng cè dòng jī yǐ jí mài gé nà shì jiè shí jiā biàn sù xiāng huáng jīn dòng lì zǔ hé ,rè làng néng shā shí fā zuò chū 197pǐ mǎ lì de chāo qiáng néng liàng ,bǎi qiān mǐ jiā kuài zhī xū 9.5miǎo ,mǎn xuè chāo néng ,zài jiā zhī 4lián gǎn zì lì xuán jià 、37fèn bèi shēn hǎi jí jìng yīn shè jì ,dài gěi yòng hù yù háng qián kūn jià kòng ,ràng yòng hù měi yī yī cì chū háng dōu néng zì ruò zhǎng kòng 。

xū nǐ yǔ shí jì de lián hé ,guó fēng yǔ kē jì de pèng zhuàng ,nián yè piàn bú yǎ yǐng gǎn chù gǎn rǎn ,zhèn hàn shì tīng tǐ yàn ,zhè cì liú háng T5 EVOrè làng lián míng guó màn dǐng liú “wǔ liù qī ”chuàng shǐ yuán yǔ zhòu shàng shì fā bù huì ,wú yí gěi yòng hù dài lái le xiàn rén yī xīn de shì tīng gǎn chù gǎn rǎn ,zài shā shí qiē zhōng tā men de xīn de tóng shí ,yě ràng tā men jǐn jǐn jì zhù le zhè tái guó màn yuán yǔ zhòu SUV。

发布评论